Informacje o Centrum


UWAGA !!


Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych


Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego przypomina o złożeniu

Deklaracji Przystąpienia Do Egzaminu

na egzamin potwierdzając kwalifikacje zawodowe ostateczny termin wysłania do

OKE w Poznaniu 20.04.2015r.Słuchacze KKZ kwalifikacja E – 8

Prosimy do dnia 18.04.2015 o dostarczenie kserokopii dowodu osobistego. Egzamin zewnętrzny część praktyczna w naszym Ośrodku odbędzie się w dniach od 25.05.2015r. do 01.06.2015

Do dnia 18.04.2015r. zostanie podany szczegółowy harmonogram części praktycznej.

Spotkanie z Panią Dyrektor w związku z egzaminem zawodowym odbędzie się dnia 18.04.2015r. o godzinie 1200 w Sali 207.UWAGA !!Rozpoczynamy nabór na kursy spawania metodą MAG i TIG


PODANIE NA KURSY KWALIFIKACYJNE
(pobierz)NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (od maja 2015) W ZAWODACH:

Jak również prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie tytułu technika:

  • Technik mechanik M.44.- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
  • Technik elektryk E.24.Eksploatacja maszyn , urządzeń i instalacji elektrycznych

Uzgodnione terminy :

  • termin składania dokumentów do 31.07.2015r,do godz.1500.
  • podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - 03.08.2015r., o godz.1200.
  • termin składania dokumentów w postępowaniu uzupełniającym do 25.08.2015r. do godz. 1500.
  • podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 26.08.2015r., godz. 1200.

Uzyskuj, uzupełniaj, zmieniaj kwalifikacje zawodowo-mobilny sposób na zdobycie umiejętności zawodowych- atrakcyjnych na rynku pracy
(kliknij - więcej informacji)

TEL. 95 733-20-60

PLACÓWKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE: