Informacje o Centrum


UWAGA !!!

Bezpłatne kształcenie przez cały okres nauki



UWAGA SŁUCHACZE !!


Spotkanie dla uczestników kursów kwalifikacyjnych przed egzaminem praktycznym odbędzie się 20 września 2014r. godz. 900
kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
kwalifikacja M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających



PODANIE NA KURSY KWALIFIKACYJNE
(pobierz)


NABÓR NA KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (od maja 2014) W ZAWODACH:

Jak również prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie tytułu technika:

  • Technik mechanik M.44.- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
  • Technik elektryk E.24.Eksploatacja maszyn , urządzeń i instalacji elektrycznych

Uzyskuj, uzupełniaj, zmieniaj kwalifikacje zawodowo-mobilny sposób na zdobycie umiejętności zawodowych- atrakcyjnych na rynku pracy
(kliknij - więcej informacji)


TEL. 95 733-20-60

Bezpłatne kształcenie przez cały okres nauki



PLACÓWKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE: